Này các lão đệ, hãy nhìn cái ảnh này và suy ngẫm điều lão phu thường tâm đắc với các lão đệ “đừng bao giờ băn hăn bó hó là ta đang thiếu cái gì để lao đầu vào vòng xoáy đen ngòm của nhân sinh, mà hãy luôn luôn nghĩ là ta đang thừa cái gì để mà khởi động lại sự vận động chuyển hoá của nó, đó mới đích thực là cuộc sống có ý nghĩa…”

SHARE