“Thỉnh xưa về phổ độ những ngây ngô…”

Nói tóm lại là trăng tròn thì khó ngủ nên nhớ. Chỉ vậy thôi!… Hì hì….

…cũng là bất khả tư nghì

đàn trai dựng một xuân thì tụng em

nén xưa thắp nốt nhang đèn

đốt làn khói cũ trên nền tàn tro

(TN)

…..

18.11.21

Thuận Nghĩa

“CÓ NHAU THUỞ MẮT CHƯA TRÒNG..”

(Trích trong “Níu Xưa Lục Bát Đôi Câu”- Thơ Thuận Nghĩa)

trảng người chen cánh kên kên

dấu thân cò lạc nhón triền tịch liêu

giữa miền cua cáy lêu bêu

sải giang gánh cả trời chiều nhẹ tênh

cho dù bẻ nhánh đốn cành

còn doi cỏ úa còn loanh quanh bờ

cho dù rừng đã bùn trơ

còn gốc cội rụng còn chờ cánh bay

nhé em chớ gột mắt ngày

để đo túi mộng được tày ba gang

cho dù có đảo dấu vàng

thì chim phụng đã tác tan bão rồi

có hô khắc nhập rộn lời

giấc mơ trăm đốt đã người đón đưa

có là chiêm gụ đồng trưa

đã phơi nước lũ trót mùa lênh đênh

có là bùa chú thập thành

một đời ngậm ngải cũng đành mù tăm

mai sau có độ hương trầm

là màu điếu viếng thắp lầm lỗi mai

lỡ ngày lượm được dấu hài

xin không lễ hội để cài khăn tang

cau ba chẻ bảy kỹ càng

tò he nặn tiếng khóc vàng anh xưa

đâu ai gái rở lên chùa

chỉ vì sấu rụng me chua đụt chồi

bởi chưng gió rạc lên ngôi

nên câu bác mẹ hóa lời ẩm ương

xấn xô đau chữ vô thường

lần trang ngã mọn xót tuồng tích nhau

băn hăn cởi mấy nhịp cầu

áo còn phơi trắng thếch màu tà luân

lũng đời đợi cánh giáng trần

để tiên cái độ phân vân chín muồi

lỡ không thành tiếng ru hời

cũng nên bóng sáng ma trơi cuối đồng

cho dù đắng ngọn đòng đòng

ươm vươn trổ lấy vài ngồng thiện căn

cho dù hầm cõi bà lằn

gạn thân chí mén lấy trầm tích thiêng…

phù ngư nhạn hạ phước điền

lùi hoa nép nguyệt cửa thiền tận duyên

cầm lên đóa đẫm nhãn tiền

mới hay tuổi đã chớm miền rụng rơi

ngã mang nặng cuối chân trời

dọc mùa thương khó vẽ đời trên tay

thỉnh em về giữa cơn say

đêm hoang lồng ngực cháy ngày từng huôn

so vai se sợi cội nguồn

mái buông xõa xuống đan luồn múi mê

cùng em rũ áo bồ đề

đốm nhang nhột phút bay về thinh không

“có nhau thuở mắt chưa tròng”

tuổi tên rách mí thả bồng bột đưa

đẩy trăng xuống dốc mây mưa

xua thân vần vũ tay thừa hai tay

bốc hôm trước chữa hôm nay

nảy xanh mớn ngọn cực cay xót buồn

nôn nao cuối mặt đầu giường

chiếu chăn úa cổ đoạn trường lắc lư

thịt da toạc nét thiên thư

mắt môi phát tiết lên thừa thải vong

“có nhau thuở mắt chưa tròng”

ấu thơ nặng một gánh gồng tái sinh

trèo qua hố đụn nguyên trinh

manh nha kéo khúc đăng trình đỉnh tơ

bốc từ vài nhánh hoang sơ

vò viên thánh dược mớm bờ nay ung

còn chưa tận nghĩa vô cùng

vẫn chưa thỏa chữ vẫy vùng bút nghiên

chưa lần chạm mé dịu hiền

vẫn còn lủm chủm giữa miền phấn son

còn chưa tận nghĩa nước non

vẫn còn đọa lạc mất còn thực hư

chưa lần thấu ngộ nhân từ

đành chờ gậy gõ bất ngờ lên vai

chưa đi hết quãng đường dài

làm sao thấy có bóng người song song

“có nhau thuở mắt chưa tròng”

đến khi nhắm lại thoát vòng Kim Cô

chưa qua hết một khúc chờ

còn hơi thở nhẹ còn mơ cuối đường

sến câu “chín đợi mười thương”

cớ sao mướp đắng nhún nhường mạt cưa

rồi đây biệt cõi mơ hồ

về nơi chay tịnh có ngờ vực không

“có nhau thuở mắt chưa tròng…”

….

Thuận Nghĩa

SHARE