Home Khí công “Chủng Âm” kích hoạt Trung tâm năng lượng “Biết Ơn”

“Chủng Âm” kích hoạt Trung tâm năng lượng “Biết Ơn”

1275
0

Thông báo ngày 02.05.21

12 giờ trưa (theo múi giờ Việt Nam), ngày hôm nay, tức là ngày 02.05. LP sẽ Livestream nói về “Chủng Âm” kích hoạt Trung tâm năng lượng “Biết Ơn” trong luyện tập Khí Công chuyên sâu…

Nhớ theo dõi các “lão đệ” nhé

02.05.21

Thuận Nghĩa

SHARE