Có những sự chờ đợi không hề mang đến chút hạnh phúc nào cả….hì hì….

SHARE