Chân lý của những cái “thùng rỗng” đó là “ kêu to”. Đặc biệt có nhung cái “thùng rỗng“ ngộ nhận về cái vỏ ngoài to lớn của mình mà cứ ngỡ mình là vĩ đại, loại “ thùng rỗng” này thường hay nói giáo lý và hay rao giảng và dạy đời người khác về sự “ dày đặc” của bên trong…. heeeeee!!!. Loại này hiện nay xuất hiện rất nhiều trên CĐM!!!

25.07.21

TN

SHARE