Home Văn học nghệ thuật CHẤM MỘNG MÚT MƠ

CHẤM MỘNG MÚT MƠ

657
0

Gắn bó vì thân xác: 3 tháng
Gắn bó vì tâm hồn: 3 năm
Gắn bó vì bữa ăn:
…. Đầu bạc răng long

..mồng tơi rau ngót cải ngồng
ngọn khoai đọt bí…ngày mong đêm chờ
tương bần dầm ớt ngẩn ngơ
anh ngồi chấm mộng mút mơ với tình…


16.04.20
Thuận Nghĩa

Comments

comments

SHARE