CÂU HỎI LIÊN QUAN….

Theo bạn việc dịch chuyển một vật nặng…thì tư thế “KÉO” hay “ĐẨY” có tính khả thi hơn?
10.05.21

TIẾP TỤC…

…Vậy thì ý nghĩa của của 2 cụm từ “LÔI KÉO” và “THÚC ĐẨY” khác nhau ở chỗ nào trong việc tương tác với “MỘT CỘNG ĐỒNG XÃ HỘI” hay với một Thành Viên của một Cộng đồng Xã Hội nào đó?

… Và tại sao đối với chuyên môn của Đông Y Sĩ, cụ thể hơn là khi tôi muốn bàn đến một Thủ thuật Châm cứu bí ttruyền để đặc trị di chứng của của chứng TRÚNG PHONG… thì tôi lại muốn học viên và những người muốn được chia sẻ kinh nghiệm phải hiểu ngộ thật tháo đáo các cụm từ này: Kéo, Đẩy, Lôi Kéo, Thúc Đẩy…

(Xin lỗi các lão đệ, LP muốn các vị trở thành Thầy Thuốc chứ không phải “Thợ Làm Thuốc” chỉ biết làm theo, rập khuôn máy móc theo Kinh sách, Y thư…)

10.05.21

Thuận Nghĩa

TN

SHARE