Home Ký sự Cảm ơn

Cảm ơn

450
0

Cảm ơn Hà Nội, cảm ơn Sài Gòn….Đã nhận đủ hàng và các loại danh trà theo yêu cầu. Cảm ơn Huế đã đưa được em Cún ra Cố đô…

Giờ thì pha trà uống đã…. nói tóm lại là phê….

24.08.20

TN

SHARE