Home Văn học nghệ thuật Cái Hố

Cái Hố

1511
0

cái  hố nào mà không có đáy

(chỉ vì lấp không đầy  mà người đời gọi là không có đáy)

cái hố ngày lấp không đầy bằng mấy nỗi buồn vui

cái hố đêm lấp không đầy bằng mấy tiếng thở dài

hoăm hoắm cái hố mặt người

hun hút lỗ đen vũ trụ

chẳng có cuộc Big-Bang nào mà không là vỡ

(kể cả Big-Bang tình yêu)

chẳng có cái hố nào mà không lỡ dở

cái hố mặt người xanh rêu

cái hố ngày trăng trắng

cái hố đêm đen đen…

.

cái hố chiều nay anh không có em

lấp sao đầy bằng những viên sỏi nhớ

cái hố anh lỡ dở

bao giờ đầy đá quên?

     

13.04.09

SHARE