Home Ký sự „Cà chớng…”

„Cà chớng…”

461
0

Có mấy đứa học trò nói chuyện với nhau mình nghe lõm được. Chúng nói với nhau: Ông thầy này “cà chớng” thiệt, 3 năm trước ổng biểu, phải buông bỏ hết, mới gầm được “Lục Tự” tốt, tập huấn đợt này, ổng lại biểu phải mang vác cho thật nặng vào, gầm “Lục Tự” mới ngon, theo ổng mệt quá…!!!

Mình thì chẳng thấy khác nhau ở chỗ nào hết, thì vẫn cái áo xanh xanh “màu của lòng Mẹ” và cái túi đỏ bân bẩn “huyền thoại” ấy đó thôi….he…he…he…

27.11.20

TN

SHARE