Home Văn học nghệ thuật Hội Họa Bức tranh phục hồi lại những rối loại chức năng của Tỳ...

Bức tranh phục hồi lại những rối loại chức năng của Tỳ Vị

1138
0

….

vàng tôi đã úa một đời

vàng em mới chớm trên môi nụ buồn

Những trích đoạn trong bức Tranh Colage/ tranh dán giấy. Hồi đang còn chìm đắm trong cơn mê muội về màu sắc. Bức tranh này kiến tạo cho gam màu của Hành Thổ. Có thể tương tác phục hồi lại những rối loại chức năng của Tỳ Vị khi ngắm nhìn và Meditation theo hơi thở của chữ HÔ,

Bức tranh này hoàn thành vào tháng 10.2009. Đã bán trọn bộ tranh hành Thổ cho một phòng Vật Lý Tri Liệu ở Đức

02.10.19

TN

SHARE