Những ngày xưa thơ thẩn… khẹc..khẹc..khẹc….

BỮA NỌ

Ngày nao… bữa nọ…hôm nào…

lươn khươn lạc giữa tào lao nỏ mồm

điếu tình chẳng dám bờm xơm

mà môi đã rít sợi buồn loang bay

Bờ đâu để ngả bắp cày

cho non cỏ thả cả bầy sừng cưa…( hehehehe…)

rạ rơm đã ở cuối mùa

có cất nghé ọ cũng thua vũng đời

Chậm chân đục tiếng ru hời

vẫn thương cho cạn hết lời ruộng nương

ngày nao…bữa nọ…cố hương

tôi ngồi ủ mối thèm thuồng chân đê…

19.09.17

Thuận Nghĩa

SHARE