Lâu rồi không 7 chữ!!!

BỮA ẤY TRĂNG CHAO

Phải chăng trong mùa sương khói ấy

Những nhịp thơ đau đã hóa tình

Mà em cứ mãi là ảo ảnh

Để buổi nắng thừa dưới bình minh

Phải chăng ta đã là cổ đại

Thành tiếng thở dài trước nguyên sơ

Chén trà chưa rót thành kỹ niệm

Quánh chát môi yêu phía đợi chờ

Mà em sao mãi là em thế

Không thể bên anh mái thật thà

Thay bàn tay rót là tay vuốt

Mượt hớp muôn trùng sợi ngân nga

Mà em sao mãi là em thế

Cứ ở nơi kia “mận hỏi đào”

Để anh cứ mãi cành sen ấy

Vắt nẫu vạt buồn lên trăng chao…

16.08.21

Thuận Nghĩa

SHARE