Home Ký sự “BỚT BẠN…”

“BỚT BẠN…”

1463
0

Cổ nhân dạy “sống làm sao cho thêm bạn bớt thù…”. Mình qua tuổi “tri thiên mệnh” đã lâu, giờ Phây nó bảo, phải bớt bạn đi mới kết được bạn mới. Khổ!!!!

Hơn một năm nay rồi, danh sanh bạn bè đã quá con số 5.000. Trong thanh công cụ được mời kết bạn còn hơn 1000 người đang chờ đồng ý kết bạn. Họ hầu hết là học viên và bệnh nhân thực sự muốn tương tác và theo dõi. Nghe Phây bảo, muốn đồng ý kết bạn mới, phải loại bớt bạn cũ, loại bớt người đã lâu không tương tác.

Mình không biết thao tác này, và cũng không muốn làm thao tác này. Và cũng chưa thực hiện thao tác blok này bao giờ.

Có bạn nào biết có giải pháp nào hay hơn không, xin chỉ giáo cho với. Thành thật cảm ơn!!!

…Và thành thật xin lỗi những người mới gửi lời kết bạn, nhưng chưa thể thực hiện thao tác “chấp nhận”.

21.09.18
TN

SHARE