.,,,

Có khi thì rất ngắn

Cũng có khi trọc đầu

Bây giờ tóc búi tó

Vẫn ngơ ngác bể dâu…

30.12.20

TN

Comments

comments

SHARE