thuannghia | 23 September, 2012 12:1.
Thơ 10 năm trước
BẢY CHỮ MÙA NGÂU
Có một bất ngờ dưới nắng thu
Là ta như bỗng hóa ra mù
Bao nhiêu lửa hạ nhen ngày ấy
Chưa kịp bùng lên đã thành tro
Trời có trong đâu chỉ xám thôi
Cơn mưa ngắc ngứ như ngọng lời
Lá không thèm rụng ta cũng rụng
Rụng hết lời yêu khô trên môi
Nào thấy cúc đâu để vàng ươm
Thấy đâu diễm lệ để chín hườm
Chả nhẽ mênh mông là dối trá
Chỉ thấy vẹn tròn khi rách bươm
Ta đã lừa ta lừa cả em
Cứ lật trang mới giữa cũ mèm
Giả vờ như thấy trong lề rách
Có một nhiên sơ đã từng quen
Ta đã lừa ta lừa thu luôn
Nhặt trên lối hạ những phiến buồn
Có bao nhiêu lá đem xé nát
Ghép kín bộn bề khi trống trơn
Chắc em giận lắm căm thù lắm
Thù khi chưa kịp cả dỗi hờn
Nhưng ta là vậy từng như vậy
Điên cả bốn mùa chẳng chờ cơn
Chắc em giận lắm căm thù lắm
Vì ta mãi lãng tích thiên nhai
Không dấu gì em đời vẫn đẹp
Khi chẳng có em tháng năm dài….
23.09.12
TN

SHARE