Home Ký sự BẢY CHỮ MÙA NGÂU

BẢY CHỮ MÙA NGÂU

733
0

Có bao nhiêu lá đem xé nát

Ghép kín bộn bề khi trống trơn

…..

BẢY CHỮ MÙA NGÂU

thuannghia | 23 September, 2012 12:15

Có một bất ngờ dưới nắng thu

Là ta như bỗng hóa ra mù

Bao nhiêu lửa hạ nhen ngày ấy

Chưa kịp bùng lên đã thành tro

Trời có trong đâu chỉ xám thôi

Cơn mưa ngắc ngứ như ngọng lời

Lá không thèm rụng ta cũng rụng

Rụng hết lời yêu khô trên môi

Nào thấy cúc đâu để vàng ươm

Thấy đâu diễm lệ để chín hườm

Chả nhẽ mênh mông là dối trá

Chỉ thấy vẹn tròn khi rách bươm

Ta đã lừa ta lừa cả em

Cứ lật trang mới giữa cũ mèm

Giả vờ như thấy trong lề rách

Có một nhiên sơ đã từng quen

Ta đã lừa ta lừa thu luôn

Nhặt trên lối hạ những phiến buồn

Có bao nhiêu lá đem xé nát

Ghép kín bộn bề khi trống trơn

Chắc em giận lắm căm thù lắm

Thù khi chưa kịp cả dỗi hờn

Nhưng ta là vậy từng như vậy

Điên cả bốn mùa chẳng chờ cơn

Chắc em giận lắm căm thù lắm

Vì ta mãi lãng tích thiên nhai

Không dấu gì em đời vẫn đẹp

Khi chẳng có em tháng năm dài.…

23.09.12

TN

SHARE