Home Văn học nghệ thuật BẬU VỀ…

BẬU VỀ…

796
0

Tặng Út

Lục bình, ờ, lục bình trôi
Bậu về dưới ấy qua ngồi trên đây
Trời chưa kịp muộn một ngày
Còn qua đã muộn bàn tay ấy rồi

Bậu về nắng nhạt màu môi
Còn qua nhạt cả một lời đẩy đưa
Bậu về hôm bữa trời mưa
Đụt tàu dừa nước gió lùa lạnh không?

Bậu như một nốt tơ đồng
Cung trầm nhả giữa khúc bồng bềnh reo
Thương câu chính suối mười đèo
Mảng cầu cây bạn gầy neo tiếng cười

Lục bình, ờ, lục bình trôi
Nước ròng, nước nổi mấy người: „Người Thân“
Nợ em một lúc kề gần
Mang theo với một vô ngần ngày xưa…

19.04.13
TN

SHARE