Home Y Khoa Y Học Cổ Truyền Bất Đắc Phòng Trung, Bách Phương Bất Thành (Tư liệu dưỡng sinh-Y...

Bất Đắc Phòng Trung, Bách Phương Bất Thành (Tư liệu dưỡng sinh-Y khoa)

2473
0

Đáng lý ra lão phu không muốn đề cập đến vấn đề dưỡng sinh nhạy cảm này. Nhưng trong quá trình hành nghề, lão phu bắt gặp quá nhiều bệnh chứng liên quan đến vấn đề Thận Hư.  

Quả đúng như bậc kỳ tài  Y Đạo, Hải Thượng Lãn Ông đã nói, trăm thứ bệnh từ thận mà ra. Mười người đến chẩn bệnh thì hết bảy tám người có bệnh liên quan đến nguyên nhân Thận Hư. Mà một trong những nguyên nhân hàng đầu, có tính quyết định đến sức khỏe của hai trái thận đó là nguyên nhân từ việc phòng the. Hoặc là sinh hoạt tình dục quá độ, hoặc bị bế tắc tình dục, hoặc là thiếu hiểu biết về việc sinh hoạt tình dục…, nên việc dưỡng sinh trong một khía cạnh cực kỳ quan trọng của đời sống bị sao nhãng. Chính vì vấn đề này mà hai trái thận bị đày ải đến cùng kiệt. Và có trăm chứng bệnh nguy hiểm từ đó mà sinh ra. Làm cho đời sống chính mình và cả của người thân yêu của mình cũng bị vướng vào vòng khổ lụy

Vì vậy, thì thôi kệ ai nói lão phu là cái thá gì cũng được, hôm nay lão phu phá lệ, bàn về một thuật dưỡng sinh rất quan trọng mà người xưa, nhất là các bậc Danh Y rất quan tâm đến nó trong nghệ thuật chữa bệnh theo Thánh Đạo và Vương Đạo của Ngũ Lộ Y Đạo  

Hầu hết các thuật phòng the của Trung Hoa cổ, cũng như các thuật dưỡng sinh trong phòng the của các bậc vua chúa, các thuật phòng the bí truyền của các đạo sĩ ngày xưa đều có xuất xứ từ cuốn Thẩm Mạc Diệu Linh Đàm của Đạo Sĩ Phùng Đăng Đán, hiệu là Kỳ Sơn Chân Nhân. Chính người này đã cử đệ tử của mình vào cung dạy Ngũ Cầm Hí, một pho khí công dưỡng sinh lừng danh kim cổ cho Hoàng Đế Võ Tắc Thiên và quan lại, hoàng tộc triều đình nhà Đường. Ngay cả cuốn Tố Nữ Kinh sau này cũng lấy ý chỉ từ cuốn Thẩm Mạc Diệu Linh Đàm này mà ra

Ngày nay cuốn sách này đã bị thất lạc, không ai còn biết nội dung chính của nó nói về cái gì, dân gian chỉ còn truyền tụng lại một bài thơ, và chính bài thơ này là cốt tủy của Thuật Dưỡng Sinh Phòng The mà sau này các bậc danh y coi đó mà liệu pháp hữu hiệu nhất để bảo vệ hai quả thận, bể khí sinh tồn cho một đời người   

Bài thơ này có tựa đề, Bất Đắc Phòng Trung, Bách Phương Bất Thành, hiểu nôm na là nếu không có sự hiểu biết về nghệ thuật dưỡng sinh phòng the, thì cho dù có trăm ngàn phương toa diệu dược gì cũng thành vô dụng mà thôi

Nội dung bài thơ phiên âm tiếng Hán như sau

BẤT ĐẮC PHÒNG TRUNG, BÁCH PHƯƠNG BẤT THÀNH

Ý bất cưỡng cầu, huyết vượng khí thông

Tán trược thanh thân, hướng cảm giao đồng

Dĩ tĩnh vi cường, tâm vô trật đãng

Tiên hí nhi lạc, thần hợp tâm trung

Tâm hậu thận tiền, phất dục cường chí

Ngũ dục đạt giao, ngũ tam cảm vị

Nhu nhu trì cửu, dĩ hòa vi quí

Nãi quan bát động, ngũ âm thẩm tòng

Giảng cầu pháp thức, ích thân bệnh không

Nhược nhập cường xuất, hành khí dưỡng não

Kề án thủ ma, diệm hỏa thông dong

Càn khôn hóa hợp, nhất cuộc thư hùng

     

Xem tiếp phần 2, là phần giải nghĩa và luận bàn theo y lý bài thơ này

Lương Y QN Lê Thuận Nghĩa cẩn bút

02.08.12

SHARE