Kỳ dzậy?

… Mấy hôm trước gọi hỏi thăm tụi nó, hắn bảo: “Thầy ơi, cả gia đình em đã F3 rồi..”. Mình ừ, rồi nói:

– Cố gắng lên!!

Hôm nay lại gọi hỏi thăm: “Thế, cả gia đình đã phấn đấu lên được F1 hay F0 gì chưa?”. Con vợ hắn đứng gần đâu đó nghe được, gào lên:

– Ơ, Thầy điên à!!!

Mình chả biết F1, F0, F3… là cái gì, tưởng là bảng xếp hạng Gia đình Văn hóa từ thấp lên cao, nên hỏi vậy. Ai dè chúng bảo mình điên. Mà rõ ràng là mình đang tĩnh mà… hì hì…

03.05.21

Thuận Nghĩa

SHARE