THÔNG BÁO…

Livestream trên ứng dụng “Phát trực tiếp” của Facebook lúc 20 giờ (Giờ Việt Nam, tức 14 giờ theo múi giờ Châu Âu) vào ngày 26.11.21. Nội dung: Bàn về Nội hàm của môn công phu “Khí Công Tâm Pháp Bí Truyền”

…“Khí Công Tâm Pháp Bí Truyền” vốn là môn công phu LUYỆN KHÍ của Y Gia (Con nhà Thuốc). Sau này một vài môn phái Võ Gia (Con nhà Võ) lấy làm môn khởi động để chuẩn bị tư thế cho việc luyện tập các môn Nội Công trấn môn của họ. Mãi đến sau này Võ Phái thuộc Thiếu Lâm Tự ở Tung Sơn, Trung Quốc mới du nhập về Tự để làm môn công phu Định Thân (Chuẩn bị Thân thể thông hoạt, trong sạch) cho Thiền Sinh trước khi vào các độ Tọa Thiền. Dần dần Thiền Tông Phật Giáo thuộc phái Lâm Tế có nguồn gốc từ Trung Hoa mới qui nạp các động tác của “Khí Công Tâm Pháp Bí Truyền” thành môn “công phu” Định Thân cho phái Thiền của họ. Cho đến cuối Thế kỷ 19 đầu Thế kỷ 20, Hoa Nghiêm Tông thuộc dòng truyền thừa từ Hư Vân Đại Sư cũng như đến đời sau của ngài Hòa Thượng Tuyên Hóa mới phân thế và liệt “Khí Công Tâm Pháp Bí Truyền” thành một môn Khí công của Phật Gia (Khí công của con nhà Phật).

…Và cho đến thời hiện đại “Khí Công Tâm Pháp Bí Truyền” được truyền thừa tập luyện trong các chùa chiền thuộc Phái hệ Hoa Nghiêm Tông ở Trung Quốc.

Nếu chỉ dừng đến đây thì không nói làm gì. Tiếc rằng một số “Đại Sư” và “Tổ Sư”… thuộc “trường phái” Google và “Chùa” YouTube đã chích đạo “Khí Công Tâm Pháp Bí Truyền” thành của riêng. Như thông lệ của các loại “Sư Phụ” này, sau khi biến tướng các động tác bề ngoài của “Khí Công Tâm Pháp Bí Truyền” khác đi một chút, rồi đem đăng ký bản quyền theo luật pháp sở tại, từ đó “Khai môn”, “Lập phái” mới, xưng hùng, xưng bá và trục lợi theo cách rao giảng “Giáo lý” của “Lập trình tư tưởng Cá nhân”

Hãy trả “Khí Công Tâm Pháp Bí Truyền” về cho nơi nó xuất xứ. Đó là chủ đề của Livestream vào lúc 20 giờ, ngày 26.11.21 (Theo múi giờ Việt Nam) mà tôi muốn chia sẻ cùng các bạn.

Trân trọng sự theo dõi của quí vị!!!

25.11.21

Thuận Nghĩa 

SHARE