Home Khí công bản Tiêu phổ „MUÔN TRÙNG“, viết riêng cho „NGŨ HÀNH KHÍ CÔNG“.

bản Tiêu phổ „MUÔN TRÙNG“, viết riêng cho „NGŨ HÀNH KHÍ CÔNG“.

1438
0

Ca từ của bản Tiêu phổ „MUÔN TRÙNG“, viết riêng cho „NGŨ HÀNH KHÍ CÔNG“. Bản ký Âm theo Lục Mạch và Ngũ Âm cũng như theo Nhạc lý Hiện Đại tương ứng sẽ hoàn thiện và đưa lên sau.

„MUÔN TRÙNG“ (Ngũ Hành Định Thân Ca)

(1: Hành MỘC/ chữ HƯ, 2: Hành HỎA/ chữ HA, 3: Hành THỔ/ chữ HÔ, 4: Hành KIM/ chữ HI, 5: Hành THỦY/ chữ SUY, 6: Hành HỎA/ chữ HU.)

1
như nước chảy như mây trôi
miên man nắng tỏa thảnh thơi gió lùa
khi vũ lộng khi gió đưa
bước trầm hạc nội tay khua đại ngàn

2
nhen nồng nàn nhóm chứa chan
thân hòa biển rộng ý tràn cung mây
lúc dìu dặt lúc đắm say
cháy từ vô thủy đượm ngày vô chung

3
ngất ngây mà vẫn ung dung
đắm say là để tận cùng thanh tao 
tựa day dứt tựa ngọt ngào
thân đưa ý đến khí ào ào dâng

4
khoan thai tẩy thoát tục trần
muôn muôn gom lại một vầng hào quang
nương dòng thác đổ ngút ngàn
lãng trôi dào dạt theo làn sóng xanh

5
từ nơi đỉnh thượng mây lành
mưa hàm ân xuống long lanh dòng đời
về nơi vạn đại trùng khơi
cánh chim vô ngại vỗ trời vô ưu

6
như lời ru mãi dập dìu
nhịp đưa nghé ọ cánh diều tuổi thơ
gốc đa giếng nước đình thờ
khói lam chiều tỏa bên bờ tịnh không.


18.08.19
TN

SHARE