Home Ký sự Bản mới cho Tiêu Cầm hợp tấu….

Bản mới cho Tiêu Cầm hợp tấu….

981
0

……
Em đi như tựa bấy giờ
Dòng tôi ở lại nơi bờ quạnh hiu…
….

01.08.19
TN

SHARE