By Lê Thuận Nghĩa

Thang điểm của áp lực thần kinh ảnh hưởng đến sức khỏe của con người (Stress)

Áp lực thần kinh quá tải sẽ gây rối loạn chức năng đến nhiều cơ quan nội tạng và gây nên tình trạng rối loạn trao đổi chất trong Tế bào. Đó là một trong những nguyên nhân hàng đầu làm suy giảm chức năng đề kháng của cơ thể gây nên nhiều bệnh nan y như Ung Thư Áp Suất Máu Cao  Đột Quị Mỡ Trong Máu Tiểu Đường Mất Ngủ Suy Nhược Cơ Thể Suy Nhược Thần Kinh..v..v…
(Đông Y gọi là Nội Nhân Thất Tình gây Nội Thương làm cho Chính Khí bị hư nhược)

1) Vợ hoặc chồng bị chết ________________________________100 điểm
2) Ly dị______________________________________________73 điểm
3) Ly thân _____________________________________65 điểm
4) Bị tù tội_____________________________________63 điểm
5) Cái chết của một thân nhân gia đình_______________63 điểm
6) Một chấn thương thể xác hay bệnh tật_____________53 điểm
7) Cưới hỏi kết hôn_______________________________50 điểm
8) Mất việc làm_________________________________47 điểm
9) Gia đình không hòa thuận_______________________45 điểm
10) Kết thúc Công việc : Nghỉ Hưu__________________45 điểm
11) Bệnh tật của người nhà _______________________44 điểm
12) Thai nghén_________________________________40 điểm
13) Rối loạn tình dục hay là ức chế tình dục___________39 điểm
14) Gia đình yếu kém về nhiều mặt__________________39 điểm
15) Nhận nhiệm sở mới___________________________39 điểm
16) Có vấn đề khó khăn trong chi tiêu________________38 điểm
17) Thay đổi nếp sống thường xuyên trong gia đình_____35 điểm
18) Có một khoản nợ lớn__________________________32 điểm
19) Đến hạn phải thanh toán nợ____________________30 điểm
20) Trách nhiệm hay nhiệm vụ mới nơi làm việc________29 điểm
21) Con cái rời khỏi nhà___________________________29 điểm
22) Thay đổi thời hạn kết hôn______________________29 điểm
23) Chồng hay vợ bị thất nghiệp____________________26 điểm
24) Nhập học hay là bế giảng______________________26 điểm
25) Thay đổi điều kiện sống________________________25 điểm
26) Thay đổi thói quen____________________________24 điểm
27) Sự bất bình và giận dữ của Sếp__________________23 điểm
28) Bị đồng nghiệp đố kỵ__________________________22 điểm
29) Thay đổi việc làm_____________________________20 điểm
30) Thay đổi chổ ở_______________________________20 điểm
31) Thay đổi trường học___________________________20 điểm
32) Thay đổi thời gian làm việc_____________________19 điểm
33) Thay đổi thời gian nghỉ ngơi____________________16 điểm
34) Thay đổi khẩu vị ăn uống______________________15 điểm
34) Du lịch_____________________________________13 điểm
35) Lể hội______________________________________12 điểm
36) Thay đổi luật pháp____________________________11 điểm
37) Bế tắc trong sáng kiến_________________________10 điểm
38) Bế tắc trong thể hiện ngôn ngữ giao tiếp__________10 điểm
39) Cụt hứng trong sáng tác________________________9 điểm
40) Bắt buộc thưởng thức khác sở thích_______________8 điểm
Bạn hãy tự mình xét từ mục một đến mục 40 nếu mình có gặp trường hợp nào thì ghi số điểm lại cuối cùng tổng cộng xem có bao nhiêu điểm,Nếu như:

*Trong một năm nếu ai có những tình trạng cuộc sống mà tổng cộng từ 300 điểm áp lực thần kinh trở lên thì nguy cơ mắc bệnh rất cao (trên 50 %)* Tổng cộng trong một năm có từ 150 đến 299 điểm áp lực thần kinh thì khả năng mắc bệnh khoảng 30%* Dưới 150 điểm thì khả năng ít bị mắc bệnhTN

SHARE