Home Khí công Bản cảm âm “ Muôn trùng chờ đợi” (Video)

Bản cảm âm “ Muôn trùng chờ đợi” (Video)

612
0

Bản cảm âm “ Muôn trùng chờ đợi” hôm tuỳ hứng thổi khi đến thăm chỗ của anh bạn Peter kết thúc sự chờ đợi. Hôm nay thử cảm lại khúc dạo đầu cho tiêu Lục Mạch.Hỡi 500 anh em FB, vào xem và góp ý xem sao để còn hoàn thiện nhé:

03-09-2020

TN

SHARE