….tiếng chim hải âu đứt ngang giữa lưng chừng gió
ngọn cờ trên đỉnh cột buồm không phần phật như cười nữa
chỉ có con dã tràng thì vẫn lổm ngỗm bò vào trong miền nhớ
hình như bữa đó
tóc em bay mằn mặn gió nồm
xoã lấp cả mặt trời rười rượi…

em lên rừng
còn anh vẫn xuống biển
hình như ngàn năm trước
đã hai ngã ngược xuôi
…..

19.08.17
tn

Comments

comments

SHARE