Có những chuyến tàu chỉ có một mình
Thì vẫn có những cuộc tình không cần hai người
Nên nhiều khi không có ai
Vẫn cứ nhớ khơi khơi…
heeeeee….

Vẫn cứ nhớ khơi khơi..êh.

SHARE