Home Khí công 5 THỨC CỦA 1 HƠI THỞ „ĐÁNH BỤNG“ (Khí Công Trung Đẳng)

5 THỨC CỦA 1 HƠI THỞ „ĐÁNH BỤNG“ (Khí Công Trung Đẳng)

1403
0

… Rất tiếc, đã nói rõ như vậy mà một số Học viên của „TN- DSĐ“ vẫn chưa luyện tập đúng, hoặc vẫn còn lấn cấn tranh luận „Đánh bụng nhịp 6“ ở „Thì nào“ của Hơi Thở…

Xem rõ lại Kỹ thuật „Đánh bụng nhịp 6“ ở các hình ảnh đính kèm theo thứ tự nhé…

(Ở hình: H4 có chú thích sai một chút: là nhịp 2/2/2 chứ không phài 2/2/1..)

20.11.20

Thuận Nghĩa

SHARE