Home Ký sự 25-07-2018

25-07-2018

1042
0

Bữa sáng, bữa trưa, bữa tối… Và tạm biệt Normandi vào ngày hôm sau. Bố khỉ!!!!!…. Mấy ông Tiên ngày xưa ” vân du tứ hải” so với mình bây giờ thì có mà gọi bằng cụ …. Heeeeee…. Mình ngồi tàu, vèo một phát có 16 tiếng thôi… Khẹc khẹc…. Ngủ cực phê chỉ tội ngồi hơi ê mông chút.

Mất 32 tiếng ngồi tàu để xem mùi vị hoa hồng ngậm sương xứ Normandi trứ danh như thể nào cũng đáng mà!!!!

24.07.18
tn

SHARE