Home Ký sự 13-07-2018

13-07-2018

1034
0

Anh xin hứa
Sẽ cúi chào lộng lẫy
Mỗi ban mai và khi nhớ về em

Anh xin hứa 
Sẽ kịp ngày hạnh ngộ
Tô mắt em bằng cả vạn bình minh

Và..
Em nên biết
Hứa cũng chỉ là để hứa….

hehehehehe…..

13.07.18
TN

SHARE