Home Ký sự 24-06-2016

24-06-2016

818
0

Chỉ cần thoáng nhìn qua là biết các người có tập luyện hay không, và cường độ̣ tập luyện ra sao rồi. Những lúc này chỉ biết ngoảnh mặt quay lưng để tránh lộ cái vẻ mặt khó chịu. Không lại mang tiếng hắc ám…

SHARE