Home Ký sự 23.04 ….

23.04 ….

409
0

23.01 … có tuyết

23.02 … không có tuyết nhưng vẫn lạnh

23.03… hy vọng có nắng

23.04 …. ở Việt Nam … chắc nướt với gió Lào….

Hì .. hì…

23.02.22

TN

SHARE