Home Ký sự 13.04.18

13.04.18

1050
0

Dọn dẹp và lên đường ….. Hu hu…. Lại đúng ngày 13, thứ Sáu ….lòng rối như tơ vò… Giá như được 9549 trả nợ cho thì có phải nhẹ tênh mà cất cánh không nhỉ!!!

13.04.18
tn

SHARE