Home Ký sự 12.06.18

12.06.18

1035
0

Những phút giây đầu tiên trở lại Hamburg. Tách ấm cũ và ống tiêu mới. Nhịp điệu đời thường lại bắt đầu chuỗi ” độc ẩm” với vạn đại….

12.06.18
tn

Comments

comments

SHARE