phải nói rằng rất thật lòng
Em ngoài Hà Nội anh trong ngục tù

cũng nói thật là bù lu
bà loa sau cửa đành tru gọi tình

có biết không rất chình ình
Em là nỗi nhớ gợi inh ỏi buồn

biết luôn tình đã có huôn
khi quen là phắn đã chuồn phải nhanh

biết em phây phẩy Hà Thành
Sài Gòn lận đận loanh quanh tìm về

biết em trận địa bùa mê
cớ sao thắc thỏm được kề gần nhau

biết luôn tình sẽ chà nhàu
sẽ toang hoác giận sẽ cau có vò

biết cành tình sẽ ốm o
lá yêu tuốt rụng ngày so sánh ngày

mà sao vẫn thả cơn say
môi toe Hà Nội tóc bay Sài Thành

cho dù quéo độ nắng hanh
oải thời mưa chẹp ngực phanh gió nồm

vẫn cơn ngáo gọi từng cơn
vẫn trong song nẫu giọt buồn hớ hênh

không bàn tay vẫy Sài Thành
anh đi dạm lại ngày thênh thang về….

13.03.17
tn

SHARE