NGOẶC PHÁT CHƠI

Ngủ đi em mộng bình thường…
(Lời bài hát)

Ngủ đi em
Khuya rồi
(Mà khuya khỉ gì nữa, sáng xừ rồi thì có)
Dù cơn gió đêm nay có lạnh xé thịt da
Thì cũng kệ bà nó
Với cánh rừng kia và những hàng cây trụi lá
Nó trơ trụi là vì nó khôn
Nó tránh Đông bằng cách rũ bỏ
Rũ bỏ tất cả để tích nguồn vào cội rễ
Mai mốt Xuân về
Lá lại xanh um
(Nhiều khi xanh đến tận tùm lum)

Ngủ đi em
Đêm ba mươi nào chẳng đen
Mà đêm thì trắng để làm chi
(Nên đừng lo chuyện bò trắng răng)
Và khuôn mặt đời nào là chẳng phải Heloween
Kệ xác chúng nó
Và mặc xác cả anh nữa
Heloween năm nay anh làm ma tựa cửa
(Mà chẳng có con ma nào lại nhìn)
Heloween sang năm
Anh hóa trang thành búi cỏ
Tựa vào thảo nguyên
Biết đâu có con bò
Răng không sâu đến gặm
(Lại sướng như tiên)

Ngủ đi em
Dù bên đó đã trưa trợt
Bên anh vẫn là đêm
Thì cũng cứ ru em một câu cho nó sướng mồm
(Mất chi của Bọ)
Cuộc đời mà không bỏ ngõ
Nhiều khi loay hoay chẳng biết đường nào mà lần
Viên mãn cho lắm vào
Đôi khi muốn phắn đi đâu đó
Chẳng tìm ra chỗ nhấc chân

Ngủ đi em
Thùy dương thùy dọt gì cho nó hao hơi
Cứ làm cỏ cho chắc ăn
Đếch phải lo mùa bão tới
Cây gãy thì cứ gãy
Mình cớ sườn đê
Sướng một đời cỏ may
(Đâu cần phải vá)

Ngủ đi con
(Ủa, lộn, ngủ đi em)
Ngủ đi
Cho anh được thức ngon
Anh ngồi gọt tỉa lại niềm tin
Để mai mốt đem đến cho giấc mơ của em
Màu trời ngọc bích
Không vấy bẩn những dối lừa
Ngủ đi
Ngoan….

03.11.13
TN

SHARE