Home Văn học nghệ thuật NỎ CÓ…(lục bát)

NỎ CÓ…(lục bát)

1683
0

bùn,
anh đã đánh sạch ao
mù,
trời đã hóa mưa rào từ lâu
sông Ngân,
Intenet bắc cầu
mà sao em tận đẩu đâu chưa về

ao nhà,
ừ đó chân quê
thấm mưa,
anh đợi,
bốn bề mù tăm

trầu cay,
giấc cũ bà lằn
hầm trong cơn nhớ mãi trằn trọc khuya

mái tranh
trăng vỡ bên hè
dậu thưa vẳng tiếng tắc kè gọi đêm
anh ngồi bó gối chờ em
ao quê cá móng
rạn miền quạnh hiu….

05.10.12
TN

SHARE