THÔNG BÁO NHẸ…

THÔNG BÁO NHẸ… Phần 2: “Tấm bình phong” Chân-Thiện-Mỹ, “Chiếc áo choàng” Tình Thương và  “Đôi găng tay” Thiện Nguyện…của “Thần Y”, “Diệu Dược” trị được bá bệnh trong các Liệu pháp “Cận Tôn Giáo” ….. Phần 2 của loạt bài: BÀN VỀ SỰ CÀI ĐẶT “LẬP TRÌNH  SÙNG BÁI CÁ NHÂN” VÀ “MÃ ĐỘC … Đọc tiếp THÔNG BÁO NHẸ…