Qui nạp thêm tà khí (Khảo Luận)-Phần 1

Có một điều mà không thể phủ nhận được là các bậc Thánh Y Thần Y  từ xưa đến nay đều là những nhà Nho. Những người tinh thông cổ học nhất là Kinh Dịch. Đa số họ là những Quan Viên “cáo lão hồi hương” về quê dạy học bốc thuốc. Chính họ đã … Đọc tiếp Qui nạp thêm tà khí (Khảo Luận)-Phần 1