Quái Xế (Phần 5)

Đã có nhiều hội thảo là tôi độc diễn, và tôi cũng từng tham gia báo cáo trong nhiều hội thảo khoa học ở châu Âu. Nhưng hội thảo lần này tại Rumania kéo quá dài, 12 ngày với hai đề tài thảo luận là tương đối khó khăn với chỉ một diễn giả. Đây … Đọc tiếp Quái Xế (Phần 5)