Quái Xế (Phần 4)

Không phải là đốt cháy giai đoạn, mà đã đến lúc tôi phải đột phá tầng trung đẳng của Âm Dương Thủ. Đó là tầng thay đổi cấu trúc vật chất, mà Tổ đời thứ 2 của Thái Âm Công đã biến thành liệu trình “Phản Anatomie” trong Y Đạo. Khi tôi đề nghị được … Đọc tiếp Quái Xế (Phần 4)