Quái Xế (Phần 3)

Mặc dầu đã chuẩn bị tinh thần là sẽ có đột biến, nhưng tôi không ngờ rằng Hoả Xà Tâm Năng Lệnh, tầng trung đẳng của Âm Dưong Thủ lại được đột phá ở vùng đầm hồ chứ không phải ở vùng núi cao nắng gió. Tôi không ngờ, còn “Nó”- Quái Xế của tôi … Đọc tiếp Quái Xế (Phần 3)