Phần 2 của “THÔNG BÁO GẤP”….Về việc có thể chặn đứng được đại dịch Covid- 19 với liệu pháp đơn giản và hiệu quả.

Phần 2 của “Thông Báo” này sẽ là một loạt bài viết có tựa đề: NỘI TỨC (HƠI THỞ BÊN TRONG” VÀ BÍ MẬT CỦA SỰ SỐNG Phần 1 1- “SINH TỬ LỆNH”- Mối tương quan kỳ lạ giữa Y Học Cổ Truyền Tây Tạng và 4 Giải thưởng Nobel Y Sinh Học giải mã … Đọc tiếp Phần 2 của “THÔNG BÁO GẤP”….Về việc có thể chặn đứng được đại dịch Covid- 19 với liệu pháp đơn giản và hiệu quả.