NÍU XƯA LỤC BÁT ĐÔI CÂU

  1 rút mây đan cái ngảo chiều hứng thu nhốt rọ khỏi rêu rao vàng bệt ngồi vạt chớm mùa sang nhìn con én dại cuối ngàn lạc bay 2 chẻ tiếng chuông chuốt thành ngày trang kinh xé xếp thành bầy chim di thả trôi sông sóng rầm rì bọt rêu vỗ vả tìm … Đọc tiếp NÍU XƯA LỤC BÁT ĐÔI CÂU