NÍU XƯA LỤC BÁT ĐÔI CÂU – (Từ khổ 121 đến khổ 136)

NÍU XƯA LỤC BÁT ĐÔI CÂU một hôm về đứng cuối ngàn hình như em rụng thành tràng kinh tôi       ……. (tiếp theo) 121 hình như dưới ngọn thác reo giọt em trắng đổ mĩ miều lên anh hình như cuối phía đầu cành có câu kinh lá còn xanh lời nguyền…. 122 gió … Đọc tiếp NÍU XƯA LỤC BÁT ĐÔI CÂU – (Từ khổ 121 đến khổ 136)