NGƯỜI TÌNH MỘT ĐÊM (chuyện liều chai)

Tôi có chuyến đi xa. Đáng lý ra tôi không tham gia chuyến đi này, nhưng vì trong lịch trình của đoàn, có đoạn kết ghé lại Trung Quốc mấy ngày. Đã ngấy Trung Quốc đến tận cổ, nên tôi có ý định, nhân tiện rẽ riêng, tranh thủ bay hề Hà Nội có chút … Đọc tiếp NGƯỜI TÌNH MỘT ĐÊM (chuyện liều chai)