Giới thiệu “Lục Tự Khí Công”( Chương II )

CHƯƠNG II CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA LỤC TỰ KHÍ CÔNG A)  Hình thái của Lục tư quyết: Tự quyết bao gồm có 6 CHỮ  hay nói cách khác có 6 Âm tiết khác nhau: 1- Chữ   HƯ   : Như tiếng gầm gừ trong cổ họng phát ra không phụ thuộc vào môi và … Đọc tiếp Giới thiệu “Lục Tự Khí Công”( Chương II )