HUYỀN TÍCH LÁ PHẤT KIM (phần 4)

Đoạn Kết Thuở còn trẻ tôi phiêu bạt giang hồ sau bị người ám toán vết thương mưng mủ nằm chờ chết bên vệ đường may nhờ một nhà sư chạy nạn cứu chữa cho sống lại. Sau vì có duyên nên nghĩa sư đồ. Được ông trao truyền cho mấy cuốn phổ lục. Trong … Đọc tiếp HUYỀN TÍCH LÁ PHẤT KIM (phần 4)