CHUYỆN CHÓ, CHUYỆN MÈO….(Phần 1)

Người bạn làm nghề tổ chức sự kiện, là người định tổ chức Seminar cho tôi tại Bukares- Rumania vào dịp cuối tháng 4 năm nay, gọi messege cho tôi thông báo các thủ tục hủy bỏ chương trình đã hoàn tất. Sau khi bàn bạc về một kế hoạch tái thực hiện khi đại … Đọc tiếp CHUYỆN CHÓ, CHUYỆN MÈO….(Phần 1)