Bàn tay sinh khí (Phần 3)

Ứng Dụng Cách „Búng“ Ngón Ngũ Hành… ….. Bây giờ các Bạn đã thành thục cách búng ngón tay để xác định chiều luân chuyển của Khí Huyết, và cấu trúc Ngũ Hành của Lục Phủ Ngũ Tạng, trong Đại Chu Thiên rồi phải không? (Xem phần 2 ). Vậy thì bây giờ chúng ta … Đọc tiếp Bàn tay sinh khí (Phần 3)